Selecteer een pagina

Privacy- en cookieverklaring

door | aug 7, 2019

Via deze website, www.biancagroen.nl, hierna te noemen ‘deze website’, verwerk ik persoonlijke data van gebruikers. In deze privacy- en cookieverklaring leg ik uit waarom en hoe ik deze persoonlijke data verwerk en gebruik. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze website. Wees je er dus van bewust dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op deze website. Voor gegevens die ik zelf verzamel buiten deze website geldt de privacyverklaring van de Universiteit van Amsterdam.

Wie ben ik?

Ik ben Bianca Groen, medewerker van de Universiteit van Amsterdam. Ik ben te bereiken op b.a.c.groen@uva.nl. Deze privacy- en cookieverklaring betreft alleen mijn website www.biancagroen.nl.

Persoonsgegevens die deze website verzamelt

Deze website verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf invult, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom worden deze persoonsgegevens verzamelt?

Ik gebruik de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een nieuwsbrief als je je hiervoor hebt opgegeven
  • Contact met je opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten als daar een gerechtvaardigd belang voor is
  • Wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je wilt dat ik je gegevens verwijder, dan zal ik hier binnen vier weken gehoor aan geven.

Gegevens delen met anderen

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door mij in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar b.a.c.groen@uva.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou deze e-mail te sturen vanaf het e-mailadres waarmee je op deze website geregistreerd staat.

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ik doe mijn uiterste best om te voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht je van mening zijn dat ik hier toch niet aan voldoe, dan hoor ik het graag en doe ik mijn best om dit aan te passen. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat ik niet voldoe aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Deze website maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven mij inzicht in het gebruik van deze website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op deze website zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via b.a.c.groen@uva.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 7 augustus 2019 –